Theory After

(*
  Author:  Benedikt Seidl
  License: BSD
*)

section ‹The ``after''-Function›

theory After
imports
 LTL.LTL LTL.Equivalence_Relations Syntactic_Fragments_and_Stability
begin

subsection ‹Definition of af›

primrec af_letter :: "'a ltln 'a set 'a ltln"
where
 "af_letter truen ν = truen"
| "af_letter falsen ν = falsen"
| "af_letter propn(a) ν = (if a ν then truen else falsen)"
| "af_letter npropn(a) ν = (if a ν then truen else falsen)"
| "af_letter (φ andn ψ) ν = (af_letter φ ν) andn (af_letter ψ ν)"
| "af_letter (φ orn ψ) ν = (af_letter φ ν) orn (af_letter ψ ν)"
| "af_letter (Xn φ) ν = φ"
| "af_letter (φ Un ψ) ν = (af_letter ψ ν) orn ((af_letter φ ν) andn (φ Un ψ))"
| "af_letter (φ Rn ψ) ν = (af_letter ψ ν) andn ((af_letter φ ν) orn (φ Rn ψ))"
| "af_letter (φ Wn ψ) ν = (af_letter ψ ν) orn ((af_letter φ ν) andn (φ Wn ψ))"
| "af_letter (φ Mn ψ) ν = (af_letter ψ ν) andn ((af_letter φ ν) orn (φ Mn ψ))"

abbreviation af :: "'a ltln 'a set list 'a ltln"
where
 "af φ w foldl af_letter φ w"


lemma af_decompose:
 "af (φ andn ψ) w = (af φ w) andn (af ψ w)"
 "af (φ orn ψ) w = (af φ w) orn (af ψ w)"
 by (induction w rule: rev_induct) simp_all

lemma af_simps[simp]:
 "af truen w = truen"
 "af falsen w = falsen"
 "af (Xn φ) (x # xs) = af φ xs"
 by (induction w) simp_all

lemma af_ite_simps[simp]:
 "af (if P then truen else falsen) w = (if P then truen else falsen)"
 "af (if P then falsen else truen) w = (if P then falsen else truen)"
 by simp_all

lemma af_subsequence_append:
 "i j j k af (af φ (w [i j])) (w [j k]) = af φ (w [i k])"
 by (metis foldl_append le_Suc_ex map_append subsequence_def upt_add_eq_append)

lemma af_subsequence_U:
 "af (φ Un ψ) (w [0 Suc n]) = (af ψ (w [0 Suc n])) orn ((af φ (w [0 Suc n])) andn af (φ Un ψ) (w [1 Suc n]))"
 by (induction n) fastforce+

lemma af_subsequence_U':
 "af (φ Un ψ) (a # xs) = (af ψ (a # xs)) orn ((af φ (a # xs)) andn af (φ Un ψ) xs)"
 by (simp add: af_decompose)

lemma af_subsequence_R:
 "af (φ Rn ψ) (w [0 Suc n]) = (af ψ (w [0 Suc n])) andn ((af φ (w [0 Suc n])) orn af (φ Rn ψ) (w [1 Suc n]))"
 by (induction n) fastforce+

lemma af_subsequence_R':
 "af (φ Rn ψ) (a # xs) = (af ψ (a # xs)) andn ((af φ (a # xs)) orn af (φ Rn ψ) xs)"
 by (simp add: af_decompose)

lemma af_subsequence_W:
 "af (φ Wn ψ) (w [0 Suc n]) = (af ψ (w [0 Suc n])) orn ((af φ (w [0 Suc n])) andn af (φ Wn ψ) (w [1 Suc n]))"
 by (induction n) fastforce+

lemma af_subsequence_W':
 "af (φ Wn ψ) (a # xs) = (af ψ (a # xs)) orn ((af φ (a # xs)) andn af (φ Wn ψ) xs)"
 by (simp add: af_decompose)

lemma af_subsequence_M:
 "af (φ Mn ψ) (w [0 Suc n]) = (af ψ (w [0 Suc n])) andn ((af φ (w [0 Suc n])) orn af (φ Mn ψ) (w [1 Suc n]))"
 by (induction n) fastforce+

lemma af_subsequence_M':
 "af (φ Mn ψ) (a # xs) = (af ψ (a # xs)) andn ((af φ (a # xs)) orn af (φ Mn ψ) xs)"
 by (simp add: af_decompose)

lemma suffix_build[simp]:
 "suffix (Suc n) (x ## xs) = suffix n xs"
 by fastforce

lemma af_letter_build:
 "(x ## w) n φ w n af_letter φ x"
proof (induction φ arbitrary: x w)
 case (Until_ltln φ ψ)
 then show ?case
  unfolding ltln_expand_Until by force
next
 case (Release_ltln φ ψ)
 then show ?case
  unfolding ltln_expand_Release by force
next
 case (WeakUntil_ltln φ ψ)
 then show ?case
  unfolding ltln_expand_WeakUntil by force
next
 case (StrongRelease_ltln φ ψ)
 then show ?case
  unfolding ltln_expand_StrongRelease by force
qed simp+

lemma af_ltl_continuation:
 "(w w') n φ w' n af φ w"
proof (induction w arbitrary: φ w')
 case (Cons x xs)
 then show ?case
  using af_letter_build by fastforce
qed simpsubsection ‹Range of the after function›

lemma af_letter_atoms:
 "atoms_ltln (af_letter φ ν) atoms_ltln φ"
 by (induction φ) auto

lemma af_atoms:
 "atoms_ltln (af φ w) atoms_ltln φ"
 by (induction w rule: rev_induct) (simp, insert af_letter_atoms, fastforce)

lemma af_letter_nested_prop_atoms:
 "nested_prop_atoms (af_letter φ ν) nested_prop_atoms φ"
 by (induction φ) auto

lemma af_nested_prop_atoms:
 "nested_prop_atoms (af φ w) nested_prop_atoms φ"
 by (induction w rule: rev_induct) (auto, insert af_letter_nested_prop_atoms, blast)

lemma af_letter_range:
 "range (af_letter φ) {ψ. nested_prop_atoms ψ nested_prop_atoms φ}"
 using af_letter_nested_prop_atoms by blast

lemma af_range:
 "range (af φ) {ψ. nested_prop_atoms ψ nested_prop_atoms φ}"
 using af_nested_prop_atoms by blastsubsection ‹Subformulas of the after function›

lemma af_letter_subformulasμ:
 "subformulasμ (af_letter φ ξ) = subformulasμ φ"
 by (induction φ) auto

lemma af_subformulasμ:
 "subformulasμ (af φ w) = subformulasμ φ"
 using af_letter_subformulasμ
 by (induction w arbitrary: φ rule: rev_induct) (simp, fastforce)

lemma af_letter_subformulasν:
 "subformulasν (af_letter φ ξ) = subformulasν φ"
 by (induction φ) auto

lemma af_subformulasν:
 "subformulasν (af φ w) = subformulasν φ"
 using af_letter_subformulasν
 by (induction w arbitrary: φ rule: rev_induct) (simp, fastforce)subsection ‹Stability and the after function›

lemma 𝒢ℱ_af:
 "𝒢ℱ (af φ (prefix i w)) (suffix i w) = 𝒢ℱ φ (suffix i w)"
 unfolding 𝒢ℱ_semantics' af_subformulasμ by blast

lemma ℱ_af:
 " (af φ (prefix i w)) (suffix i w) = φ (suffix i w)"
 unfolding ℱ_semantics' af_subformulasμ by blast

lemma ℱ𝒢_af:
 "ℱ𝒢 (af φ (prefix i w)) (suffix i w) = ℱ𝒢 φ (suffix i w)"
 unfolding ℱ𝒢_semantics' af_subformulasν by blast

lemma 𝒢_af:
 "𝒢 (af φ (prefix i w)) (suffix i w) = 𝒢 φ (suffix i w)"
 unfolding 𝒢_semantics' af_subformulasν by blastsubsection ‹Congruence›

lemma af_letter_lang_congruent:
 "φ L ψ af_letter φ ν L af_letter ψ ν"
 unfolding ltl_lang_equiv_def
 using af_letter_build by blast

lemma af_lang_congruent:
 "φ L ψ af φ w L af ψ w"
 unfolding ltl_lang_equiv_def using af_ltl_continuation
 by (induction φ) blast+lemma af_letter_subst:
 "af_letter φ ν = subst φ (λψ. Some (af_letter ψ ν))"
 by (induction φ) auto

lemma af_letter_prop_congruent:
 "φ P ψ af_letter φ ν P af_letter ψ ν"
 "φ P ψ af_letter φ ν P af_letter ψ ν"
 by (metis af_letter_subst subst_respects_ltl_prop_entailment)+

lemma af_prop_congruent:
 "φ P ψ af φ w P af ψ w"
 "φ P ψ af φ w P af ψ w"
 by (induction w arbitrary: φ ψ) (insert af_letter_prop_congruent, fastforce+)


lemma af_letter_const_congruent:
 "φ C ψ af_letter φ ν C af_letter ψ ν"
 by (metis af_letter_subst subst_respects_ltl_const_entailment)

lemma af_const_congruent:
 "φ C ψ af φ w C af ψ w"
 by (induction w arbitrary: φ ψ) (insert af_letter_const_congruent, fastforce+)


lemma af_letter_one_step_back:
 "{x. 𝒜 P af_letter x σ} P φ 𝒜 P af_letter φ σ"
 by (induction φ) simp_all


subsection ‹Implications›

lemma af_F_prefix_prop:
 "af (Fn φ) w P af (Fn φ) (w' @ w)"
 by (induction w') (simp add: ltl_prop_implies_def af_decompose(1,2))+

lemma af_G_prefix_prop:
 "af (Gn φ) (w' @ w) P af (Gn φ) w"
 by (induction w') (simp add: ltl_prop_implies_def af_decompose(1,2))+


lemma af_F_prefix_lang:
 "w n af (Fn φ) ys w n af (Fn φ) (xs @ ys)"
 using af_F_prefix_prop ltl_prop_implication_implies_ltl_implication by blast

lemma af_G_prefix_lang:
 "w n af (Gn φ) (xs @ ys) w n af (Gn φ) ys"
 using af_G_prefix_prop ltl_prop_implication_implies_ltl_implication by blast


lemma af_F_prefix_const_equiv_true:
 "af (Fn φ) w C truen af (Fn φ) (w' @ w) C truen"
 using af_F_prefix_prop ltl_const_equiv_implies_prop_equiv(1) ltl_prop_equiv_true_implies_true by blast

lemma af_G_prefix_const_equiv_false:
 "af (Gn φ) w C falsen af (Gn φ) (w' @ w) C falsen"
 using af_G_prefix_prop ltl_const_equiv_implies_prop_equiv(2) ltl_prop_equiv_false_implied_by_false by blast


lemma af_F_prefix_lang_equiv_true:
 "af (Fn φ) w L truen af (Fn φ) (w' @ w) L truen"
 unfolding ltl_lang_equiv_def
 using af_F_prefix_lang by fastforce

lemma af_G_prefix_lang_equiv_false:
 "af (Gn φ) w L falsen af (Gn φ) (w' @ w) L falsen"
 unfolding ltl_lang_equiv_def
 using af_G_prefix_lang by fastforcelocale af_congruent = ltl_equivalence +
 assumes
  af_letter_congruent: "φ ψ af_letter φ ν af_letter ψ ν"
begin

lemma af_congruentness:
 "φ ψ af φ xs af ψ xs"
 by (induction xs arbitrary: φ ψ) (insert af_letter_congruent, fastforce+)

lemma af_append_congruent:
 "af φ w af ψ w af φ (w @ w') af ψ (w @ w')"
 by (simp add: af_congruentness)

lemma af_append_true:
 "af φ w truen af φ (w @ w') truen"
 using af_congruentness by fastforce

lemma af_append_false:
 "af φ w falsen af φ (w @ w') falsen"
 using af_congruentness by fastforce

lemma prefix_append_subsequence:
 "i j (prefix i w) @ (w [i j]) = prefix j w"
 by (metis le_add_diff_inverse subsequence_append)

lemma af_prefix_congruent:
 "i j af φ (prefix i w) af ψ (prefix i w) af φ (prefix j w) af ψ (prefix j w)"
 by (metis af_congruentness foldl_append prefix_append_subsequence)+

lemma af_prefix_true:
 "i j af φ (prefix i w) truen af φ (prefix j w) truen"
 by (metis af_append_true prefix_append_subsequence)

lemma af_prefix_false:
 "i j af φ (prefix i w) falsen af φ (prefix j w) falsen"
 by (metis af_append_false prefix_append_subsequence)

end
interpretation lang_af_congruent: af_congruent "(∼L)"
 by unfold_locales (rule af_letter_lang_congruent)

interpretation prop_af_congruent: af_congruent "(∼P)"
 by unfold_locales (rule af_letter_prop_congruent)

interpretation const_af_congruent: af_congruent "(∼C)"
 by unfold_locales (rule af_letter_const_congruent)subsection ‹After in @{term μLTL} and @{term νLTL}

lemma valid_prefix_implies_ltl:
 "af φ (prefix i w) L truen w n φ"
proof -
 assume "af φ (prefix i w) L truen"

 then have "suffix i w n af φ (prefix i w)"
  unfolding ltl_lang_equiv_def using semantics_ltln.simps(1) by blast

 then show "w n φ"
  using af_ltl_continuation by force
qed

lemma ltl_implies_satisfiable_prefix:
 "w n φ ¬ (af φ (prefix i w) L falsen)"
proof -
 assume "w n φ"

 then have "suffix i w n af φ (prefix i w)"
  using af_ltl_continuation by fastforce

 then show "¬ (af φ (prefix i w) L falsen)"
  unfolding ltl_lang_equiv_def using semantics_ltln.simps(2) by blast
qed

lemma μLTL_implies_valid_prefix:
 "φ μLTL w n φ i. af φ (prefix i w) C truen"
proof (induction φ arbitrary: w)
 case True_ltln
 then show ?case
  using ltl_const_equiv_equivp equivp_reflp by fastforce
next
 case (Prop_ltln x)
 then show ?case
  by (metis af_letter.simps(3) foldl_Cons foldl_Nil ltl_const_equiv_equivp equivp_reflp semantics_ltln.simps(3) subsequence_singleton)
next
 case (Nprop_ltln x)
 then show ?case
  by (metis af_letter.simps(4) foldl_Cons foldl_Nil ltl_const_equiv_equivp equivp_reflp semantics_ltln.simps(4) subsequence_singleton)
next
 case (And_ltln φ1 φ2)

 then obtain i1 i2 where "af φ1 (prefix i1 w) C truen" and "af φ2 (prefix i2 w) C truen"
  by fastforce

 then have "af φ1 (prefix (i1 + i2) w) C truen" and "af φ2 (prefix (i2 + i1) w) C truen"
  using const_af_congruent.af_prefix_true le_add1 by blast+

 then have "af (φ1 andn φ2) (prefix (i1 + i2) w) C truen"
  unfolding af_decompose by (simp add: add.commute)

 then show ?case
  by blast
next
 case (Or_ltln φ1 φ2)

 then obtain i where "af φ1 (prefix i w) C truen af φ2 (prefix i w) C truen"
  by auto

 then show ?case
  unfolding af_decompose by auto
next
 case (Next_ltln φ)

 then obtain i where "af φ (prefix i (suffix 1 w)) C truen"
  by fastforce

 then show ?case
  by (metis (no_types, lifting) One_nat_def add.right_neutral af_simps(3) foldl_Nil foldl_append subsequence_append subsequence_shift subsequence_singleton)
next
 case (Until_ltln φ1 φ2)

 then obtain k where "suffix k w n φ2" and "j<k. suffix j w n φ1"
  by fastforce

 then show ?case
 proof (induction k arbitrary: w)
  case 0

  then obtain i where "af φ2 (prefix i w) C truen"
   using Until_ltln by fastforce

  then have "af φ2 (prefix (Suc i) w) C truen"
   using const_af_congruent.af_prefix_true le_SucI by blast

  then have "af (φ1 Un φ2) (prefix (Suc i) w) C truen"
   unfolding af_subsequence_U by simp

  then show ?case
   by blast
 next
  case (Suc k)

  then have "suffix k (suffix 1 w) n φ2" and "j<k. suffix j (suffix 1 w) n φ1"
   by (simp add: Suc.prems)+

  then obtain i where i_def: "af (φ1 Un φ2) (prefix i (suffix 1 w)) C truen"
   using Suc.IH by blast

  obtain j where "af φ1 (prefix j w) C truen"
   using Until_ltln Suc by fastforce

  then have "af φ1 (prefix (Suc (j + i)) w) C truen"
   using const_af_congruent.af_prefix_true le_SucI le_add1 by blast

  moreover

  from i_def have "af (φ1 Un φ2) (w [1 Suc (j + i)]) C truen"
   by (metis One_nat_def const_af_congruent.af_prefix_true le_add2 plus_1_eq_Suc subsequence_shift)

  ultimately

  have "af (φ1 Un φ2) (prefix (Suc (j + i)) w) C truen"
   unfolding af_subsequence_U by simp

  then show ?case
   by blast
 qed
next
 case (StrongRelease_ltln φ1 φ2)

 then obtain k where "suffix k w n φ1" and "jk. suffix j w n φ2"
  by fastforce

 then show ?case
 proof (induction k arbitrary: w)
  case 0

  then obtain i1 i2 where "af φ1 (prefix i1 w) C truen" and "af φ2 (prefix i2 w) C truen"
   using StrongRelease_ltln by fastforce

  then have "af φ1 (prefix (Suc (i1 + i2)) w) C truen" and "af φ2 (prefix (Suc (i2 + i1)) w) C truen"
   using const_af_congruent.af_prefix_true le_SucI le_add1 by blast+

  then have "af (φ1 Mn φ2) (prefix (Suc (i1 + i2)) w) C truen"
   unfolding af_subsequence_M by (simp add: add.commute)

  then show ?case
   by blast
 next
  case (Suc k)

  then have "suffix k (suffix 1 w) n φ1" and "jk. suffix j (suffix 1 w) n φ2"
   by (simp add: Suc.prems)+

  then obtain i where i_def: "af (φ1 Mn φ2) (prefix i (suffix 1 w)) C truen"
   using Suc.IH by blast

  obtain j where "af φ2 (prefix j w) C truen"
   using StrongRelease_ltln Suc by fastforce

  then have "af φ2 (prefix (Suc (j + i)) w) C truen"
   using const_af_congruent.af_prefix_true le_SucI le_add1 by blast

  moreover

  from i_def have "af (φ1 Mn φ2) (w [1 Suc (j + i)]) C truen"
   by (metis One_nat_def const_af_congruent.af_prefix_true le_add2 plus_1_eq_Suc subsequence_shift)

  ultimately

  have "af (φ1 Mn φ2) (prefix (Suc (j + i)) w) C truen"
   unfolding af_subsequence_M by simp

  then show ?case
   by blast
 qed
qed force+

lemma satisfiable_prefix_implies_νLTL:
 "φ νLTL i. af φ (prefix i w) C falsen w n φ"
proof (erule contrapos_np, induction φ arbitrary: w)
 case False_ltln
 then show ?case
  using ltl_const_equiv_equivp equivp_reflp by fastforce
next
 case (Prop_ltln x)
 then show ?case
  by (metis af_letter.simps(3) foldl_Cons foldl_Nil ltl_const_equiv_equivp equivp_reflp semantics_ltln.simps(3) subsequence_singleton)
next
 case (Nprop_ltln x)
 then show ?case
  by (metis af_letter.simps(4) foldl_Cons foldl_Nil ltl_const_equiv_equivp equivp_reflp semantics_ltln.simps(4) subsequence_singleton)
next
 case (And_ltln φ1 φ2)

 then obtain i where "af φ1 (prefix i w) C falsen af φ2 (prefix i w) C falsen"
  by auto

 then show ?case
  unfolding af_decompose by auto
next
 case (Or_ltln φ1 φ2)

 then obtain i1 i2 where "af φ1 (prefix i1 w) C falsen" and "af φ2 (prefix i2 w) C falsen"
  by fastforce

 then have "af φ1 (prefix (i1 + i2) w) C falsen" and "af φ2 (prefix (i2 + i1) w) C falsen"
  using const_af_congruent.af_prefix_false le_add1 by blast+

 then have "af (φ1 orn φ2) (prefix (i1 + i2) w) C falsen"
  unfolding af_decompose by (simp add: add.commute)

 then show ?case
  by blast
next
 case (Next_ltln φ)

 then obtain i where "af φ (prefix i (suffix 1 w)) C falsen"
  by fastforce

 then show ?case
  by (metis (no_types, lifting) One_nat_def add.right_neutral af_simps(3) foldl_Nil foldl_append subsequence_append subsequence_shift subsequence_singleton)
next
 case (Release_ltln φ1 φ2)

 then obtain k where "¬ suffix k w n φ2" and "j<k. ¬ suffix j w n φ1"
  by fastforce

 then show ?case
 proof (induction k arbitrary: w)
  case 0

  then obtain i where "af φ2 (prefix i w) C falsen"
   using Release_ltln by fastforce

  then have "af φ2 (prefix (Suc i) w) C falsen"
   using const_af_congruent.af_prefix_false le_SucI by blast

  then have "af (φ1 Rn φ2) (prefix (Suc i) w) C falsen"
   unfolding af_subsequence_R by simp

  then show ?case
   by blast
 next
  case (Suc k)

  then have "¬ suffix k (suffix 1 w) n φ2" and "j<k. ¬ suffix j (suffix 1 w) n φ1"
   by (simp add: Suc.prems)+

  then obtain i where i_def: "af (φ1 Rn φ2) (prefix i (suffix 1 w)) C falsen"
   using Suc.IH by blast

  obtain j where "af φ1 (prefix j w) C falsen"
   using Release_ltln Suc by fastforce

  then have "af φ1 (prefix (Suc (j + i)) w) C falsen"
   using const_af_congruent.af_prefix_false le_SucI le_add1 by blast

  moreover

  from i_def have "af (φ1 Rn φ2) (w [1 Suc (j + i)]) C falsen"
   by (metis One_nat_def const_af_congruent.af_prefix_false le_add2 plus_1_eq_Suc subsequence_shift)

  ultimately

  have "af (φ1 Rn φ2) (prefix (Suc (j + i)) w) C falsen"
   unfolding af_subsequence_R by auto

  then show ?case
   by blast
 qed
next
 case (WeakUntil_ltln φ1 φ2)

 then obtain k where "¬ suffix k w n φ1" and "jk. ¬ suffix j w n φ2"
  by fastforce

 then show ?case
 proof (induction k arbitrary: w)
  case 0

  then obtain i1 i2 where "af φ1 (prefix i1 w) C falsen" and "af φ2 (prefix i2 w) C falsen"
   using WeakUntil_ltln by fastforce

  then have "af φ1 (prefix (Suc (i1 + i2)) w) C falsen" and "af φ2 (prefix (Suc (i2 + i1)) w) C falsen"
   using const_af_congruent.af_prefix_false le_SucI le_add1 by blast+

  then have "af (φ1 Wn φ2) (prefix (Suc (i1 + i2)) w) C falsen"
   unfolding af_subsequence_W by (simp add: add.commute)

  then show ?case
   by blast
 next
  case (Suc k)

  then have "¬ suffix k (suffix 1 w) n φ1" and "jk. ¬ suffix j (suffix 1 w) n φ2"
   by (simp add: Suc.prems)+

  then obtain i where i_def: "af (φ1 Wn φ2) (prefix i (suffix 1 w)) C falsen"
   using Suc.IH by blast

  obtain j where "af φ2 (prefix j w) C falsen"
   using WeakUntil_ltln Suc by fastforce

  then have "af φ2 (prefix (Suc (j + i)) w) C falsen"
   using const_af_congruent.af_prefix_false le_SucI le_add1 by blast

  moreover

  from i_def have "af (φ1 Wn φ2) (w [1 Suc (j + i)]) C falsen"
   by (metis One_nat_def const_af_congruent.af_prefix_false le_add2 plus_1_eq_Suc subsequence_shift)

  ultimately

  have "af (φ1 Wn φ2) (prefix (Suc (j + i)) w) C falsen"
   unfolding af_subsequence_W by simp

  then show ?case
   by blast
 qed
qed force+


context ltl_equivalence
begin

lemma valid_prefix_implies_ltl:
 "af φ (prefix i w) truen w n φ"
 using valid_prefix_implies_ltl eq_implies_lang by blast

lemma ltl_implies_satisfiable_prefix:
 "w n φ ¬ (af φ (prefix i w) falsen)"
 using ltl_implies_satisfiable_prefix eq_implies_lang by blast


lemma μLTL_implies_valid_prefix:
 "φ μLTL w n φ i. af φ (prefix i w) truen"
 using μLTL_implies_valid_prefix const_implies_eq by blast

lemma satisfiable_prefix_implies_νLTL:
 "φ νLTL i. af φ (prefix i w) falsen w n φ"
 using satisfiable_prefix_implies_νLTL const_implies_eq by blast


lemma af_μLTL:
 "φ μLTL w n φ (i. af φ (prefix i w) truen)"
 using valid_prefix_implies_ltl μLTL_implies_valid_prefix by blast

lemma af_νLTL:
 "φ νLTL w n φ (i. ¬ (af φ (prefix i w) falsen))"
 using ltl_implies_satisfiable_prefix satisfiable_prefix_implies_νLTL by blast


lemma af_μLTL_GF:
 "φ μLTL w n Gn (Fn φ) (i. j. af (Fn φ) (w[i j]) truen)"
proof -
 assume "φ μLTL"

 then have "Fn φ μLTL"
  by simp

 have "w n Gn (Fn φ) (i. suffix i w n Fn φ)"
  by simp
 also have " (i. j. af (Fn φ) (prefix j (suffix i w)) truen)"
  using af_μLTL[OF Fn φ μLTL] by blast
 also have " (i. j. af (Fn φ) (prefix (j - i) (suffix i w)) truen)"
  by (metis diff_add_inverse)
 also have " (i. j. af (Fn φ) (w[i j]) truen)"
  unfolding subsequence_prefix_suffix ..
 finally show ?thesis
  by blast
qed

lemma af_νLTL_FG:
 "φ νLTL w n Fn (Gn φ) (i. j. ¬ (af (Gn φ) (w[i j]) falsen))"
proof -
 assume "φ νLTL"

 then have "Gn φ νLTL"
  by simp

 have "w n Fn (Gn φ) (i. suffix i w n Gn φ)"
  by force
 also have " (i. j. ¬ (af (Gn φ) (prefix j (suffix i w)) falsen))"
  using af_νLTL[OF Gn φ νLTL] by blast
 also have " (i. j. ¬ (af (Gn φ) (prefix (j - i) (suffix i w)) falsen))"
  by (metis diff_add_inverse)
 also have " (i. j. ¬ (af (Gn φ) (w[i j]) falsen))"
  unfolding subsequence_prefix_suffix ..
 finally show ?thesis
  by blast
qed

end

text ‹Bring Propositional Equivalence into scope›

interpretation af_congruent "(∼P)"
 by unfold_locales (rule af_letter_prop_congruent)

end